หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ร่วมด้วยช่วยกัน เติมน้ำใจช่วยเหลือสังคม

ข่าวและเหตุการณ์
152 views

สบายใจ...เมื่อทุกความเดือดร้อน มีอาสาร่วมด้วยช่วยกันคอยดูแลอยู่เคียงข้าง มั่นใจ...เมื่อทุกปัญหามีการประสานส่งต่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึง และอุ่นใจ...เมื่อทุกเหตุทุกเรื่องราว สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพราะการดูแลสังคมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน คือภารกิจสำคัญ ของร่วมด้วยช่วยกัน ปัจจุบันมีประชาชนมากมายในหลายพื้นที่ ที่ประสบเหตุและต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น งูเข้าบ้าน รถเสีย แบตหมด ยางแตก คนชราพลัดหลง เปิดประตูรถไม่ได้ สัตว์มีพิษและสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้าน ช่วยชีวิตสัตว์ ดูแลการจราจร
อุบัติเหตุต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ทุกขั้นตอนการส่งต่อน้ำใจจึงไม่เคยหยุดนิ่ง เป็นอีกหนึ่ง พลังสำคัญช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน โทร 1677 และ Application m-Rescue ร่วมด้วยช่วยกัน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด