หมวด

อ.เฉลิมชัย ด่าให้รู้สำนึก พวกที่กล่าวหาว่าทำวัดร่องขุ่นเพื่อพุทธพาณิชย์

ข่าวและเหตุการณ์
1.6K views

อ.เฉลิมชัย ด่าให้รู้สำนึก พวกที่กล่าวหาว่าทำวัดร่องขุ่นเพื่อพุทธพาณิชย์

เครดิต Siam Coeval Arts Studio

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด