หมวด

โครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวและเหตุการณ์
101 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ห้องประชุมนารายณ์บรรทมศิลป์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่) โดยได้รับเกียรติจากคุณประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน

การจัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงทุกเหตุเดือดร้อน สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันในการปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมทั้งเป็นกำลังสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างปลอดภัย ซึ่งอาสาที่ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมนามเรียกขาน เพื่อใช้ในการประสานความช่วยเหลือทันทีที่เกิดเหตุในพื้นที่

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด