หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสุรินทร์

ข่าวและเหตุการณ์
51 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสุรินทร์ ขึ้นในอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ห้องประชุมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน และคุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน เป็นผู้มอบบัตรอาสากิตติมศักดิ์ โดยการจัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงทุกเหตุเดือดร้อน สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันในการปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมทั้งเป็นกำลังสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างปลอดภัย ภายในงานมีอาสาเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 300 คน ประกอบด้วยอาสาร่วมด้วยช่วยกัน เครือข่ายกู้ชีพกูภัย สมาชิก อปพร. อสม. นักศีกษา และประชาชนทั่วไป อาสาที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากร ทั้งเรื่องการเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างสมาชิกอาสากับร่วมด้วยช่วยกัน, การสังเกตุสิ่งผิดปกติ บุคคลต้องสงสัย วัตถุต้องสงสัย และการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาสาที่ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมนามเรียกขาน เพื่อใช้ในการประสานความช่วยเหลือทันทีที่เกิดเหตุในพื้นที่

เมื่อคุณต้องการขอความช่วยเหลือ เหตุด่วน เหตุร้าย แจ้งสายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร 1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด