หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

แจกจ่ายน้ำแก่ชาวเชียงราย หลังภัยแล้งคุกคามหนัก (จากศูนย์ฯเชียงราย)

ข่าวและเหตุการณ์
72 views

ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ร่วมกับนพค.35 เชียงราย เพื่อนำน้ำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักในปีนี้ โดยเฉพาะบ้านนาเจริญ หมู่ 9 ต.ป่าซาง ชาวบ้านราว 150 หลังคาเรือน ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ นายณรงค์ สินมณี สมาชิก อบต.ประจำหมู่บ้าน ให้ข้อมูลกับทีมงานศูนย์ว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านยังพออาศัยน้ำจากห้วยหมอปลา แหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่บ้านนาเจริญ มาใช้ทำเกษตรและเป็นน้ำกินน้ำใช้ แต่ปีนี้ฝนตกน้อยมากทำให้ห้วยหมอปลาแห้งขอดไม่เหลือน้ำ พันเอกดำรงค์ คงเดช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยการนำรถมาผลิตน้ำแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่บ้านนาเจริญ ม.9 ต.ป่าซาง เป็นรถผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ 2 คัน น้ำที่ผลิตออกมานั้น มีมาตรฐานคุณภาพปลอดภัยสามารถนำไปใช้ดื่มใช้บริโภคได้ ถือเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น ส่วนระยะกลางก็จะประสานและทำงานร่วมกับท้องถิ่น ในการขุดลอกห้วยหมอปลาและคลองต่างๆ เพื่อใช้รองรับกักเก็บน้ำต่อไป

หากพบเห็นเรื่องราวความเดือดร้อนแจ้งประสานได้ทันทีที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร 1677 และทาง Application m-Rescue ร่วมด้วยช่วยกัน เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด