หมวด

2ปี ทีวีดิจิทัล สำเร็จ หรือ ล้มเหลว?

ข่าวและเหตุการณ์
781 views

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประฏิบัติงาน กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง และ กิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2558 หรือ (กตป.) ได้ออกมาแถลงข่าวผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด