หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดอุดรธานี

ข่าวและเหตุการณ์
67 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดอุดรธานีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน และคุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน เป็นผู้มอบบัตรอาสากิตติมศักดิ์ การจัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงทุกเหตุเดือดร้อน สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันในการปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมทั้งเป็นกำลังสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างปลอดภัย

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด