หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ทวงถามจัดระเบียบสายบนเสาไฟฟ้าจากหน่วยงานรับผิดชอบ

ข่าวและเหตุการณ์
49 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน ได้รับแจ้งจากประชาชนทั่วประเทศ ได้รับความเดือดร้อนจากสายบนเสาไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบ ห้อยระโยงระยาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุและไฟไหม้หลายต่อหลายครั้ง ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน นำเรื่องและตัวอย่างจุดเกิดเหตุจากทั่วประเทศ เข้าพบนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าของเสาไฟฟ้าในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เพื่อหาแนวทางจัดการปัญหา ซึ่งท่านยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยจะเชิญผู้เช่าทุกรายมาพูดคุยเพื่อจัดระเบียบ จากนี้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจะเร่งติดตามผล ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบความคืบหน้าอย่างแน่นอน

   ต้องการแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ โทรสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เพราะการส่งต่อน้ำใจไม่เคยหยุดนิ่ง ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด