หมวด

ขยายเครือข่ายคนทำดี จัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันเชียงใหม่

ข่าวและเหตุการณ์
89 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงราย จัดโครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนาย กฤษณ์ ธนาวณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงาน และคุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน เป็นผู้มอบบัตรอาสากิตติมศักดิ์ มีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจ.เชียงใหม่ และนายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ การจัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงทุกเหตุเดือดร้อน สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันในการปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมทั้งเป็นกำลังสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างปลอดภัย ภายในงานมีอาสาเข้าอบรมรวม 230 คน อาสาที่ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมนามเรียกขาน เพื่อใช้ในการประสานความช่วยเหลือทันทีที่เกิดเหตุในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมการอบรมอาสาให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ คือการแสดงถึงเจตนารมย์ของร่วมด้วยช่วยกัน ที่พร้อมเดินหน้าดูแลสังคมอย่างไม่หยุดนิ่ง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด