หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ขยายเครือข่ายคนทำดี จัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันสงขลา

ข่าวและเหตุการณ์
176 views

เพื่อขยายเครือข่ายอาสาร่วมด้วยช่วยกันให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทย ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดโครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสงขลาขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ห้องซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงาน และ คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน เป็นผู้มอบบัตรอาสาฯ และวุฒิบัตรให้แก่อาสาที่เข้ารับการอบรม

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด