หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

หน่วยงานเร่งซ่อมแซมสะพานลอยพัง แก่งคอย หลังนักเรียนได้รับผลกระทบหนัก!!!

ข่าวและเหตุการณ์
170 views

จากกรณีเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซับบอน และชาวบ้านซับบอน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ต้องเสี่ยงอันตรายวิ่งข้ามถนนมิตรภาพ ช่วงบริเวณมอพระใหญ่ ซึ่งมีรถหนาแน่น โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ เนื่องจากสะพานลอยที่มี ถูกรถบรรทุกดั๊มเกี่ยวจนพังเสียหาย ทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา จึงเร่งประสานไปที่แขวงการทางสระบุรี
คืบหน้าล่าสุด นายประวัติ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการแขวงการทางสระบุรี ให้ข้อมูลว่า แขวงการทางสระบุรีเริ่มซ่อมแซมสะพานลอย ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 90 วัน ทั้งนี้จะเร่งซ่อมแซมให้เร็วที่สุด และขอบคุณตำรวจทางหลวง ตำรวจพื้นที่ อ.แก่งคอย ตอลดจนอาสาที่จัดเวรอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและชาวบ้านได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัย น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านซับบอน คุณครู และชาวบ้านซับบอน ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแขวงการทางสระบุรี ตำรวจทางหลวง ตำรวจพื้นที่ อ.แก่งคอย รวมถึงทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ที่ช่วยประสาน ดูแลความปลอดภัย และเร่งดำเนินการซ่อมแซมตัวสะพานลอยให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือและขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเราทุกคนสามารถช่วยกันดูแลสังคมให้น่าอยู่ได้ โดยเมื่อพบเห็นความเดือดร้อนแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน โทร1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด