หมวด

ขยายเครือข่ายคนทำดี จัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันสุราษฎร์ธานี

ข่าวและเหตุการณ์
125 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ได้จัดโครงการ อบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากนายสนิท ศรีวิหค ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงาน และคุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน เป็นผู้มอบบัตรอาสากิตติมศักดิ์ มีแขกผู้มีเกียรติที่มีร่วมงาน นายพิศิษฐ์ ศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ,นายสมบัติ ชูประจง รองผู้อำนวยการเมืองสุราษฎร์ธานี, นายนิติศักดิ์ บุญมานนท์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกู้ภัย มูลนิธิกุศลศรัทธา รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงทุกเหตุเดือดร้อน สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันในการปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมทั้งเป็นกำลังสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างปลอดภัย ภายในงานอาสาที่เข้าอบรมจำนวน 183 คน จากหน่วยงานมูลนิธิและบุคคลทั่ว จะได้รับความรู้จากวิทยากร ทั้งเรื่องการเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างสมาชิกอาสากับร่วมด้วยช่วยกัน การสังเกตุสิ่งผิดปกติ บุคคลต้องสงสัย วัตถุต้อง และการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาสาที่ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมนามเรียกขาน เพื่อใช้ในการประสานความช่วยเหลือทันทีที่เกิดเหตุในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมการอบรมอาสาให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ คือการแสดงถึงเจตนารมย์ของร่วมด้วยช่วยกัน ที่พร้อมเดินหน้าดูแลสังคมอย่างไม่หยุดนิ่ง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด