หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ถนนชำรุดหนัก ชาวบ้านดงแสนสุข วอนหน่วยงานดำเนินการซ่อมแซม (จากศูนย์ฯ อุบลราชธานี)

ข่าวและเหตุการณ์
165 views

ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับข้อมูลจากชาวบ้าน บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับถนนชำรุดเสียหาย ซึ่งจากการตรวจสอบของทีมงานพบว่าสภาพของถนนชำรุดอย่างมาก มีด้วยกัน 2 จุด คือหน้าโรงเรียนยุวฑูตศึกษา และทางเข้าหมู่บ้านบ้านดงแสนสุข ห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข 231 (ถนนเลี่ยงเมือง) ประมาณ 200-300 เมตร โดยจะมีรถชาวบ้านขับขี่ผ่านเส้นทางอยู่ตลอด ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เพราะบางจุดนอกจากจะชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ยังมีน้ำขังทำให้ไม่ทราบถึงความลึกของหลุม นางสำราญ จารุแพทย์ ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า ปัญหาถนนพังเคยได้รับการซ่อมแซมแต่ไม่นานก็กลับมาชำรุดอีก สาเหตุมาจากน้ำทิ้งของชาวบ้านไหลมาที่ถนนเพราะไม่มีร่องระบายน้ำ เมื่อรถวิ่งผ่านทุกวันถนนจึงเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงกลางคืนจะมืดและมองไม่เห็นหลุม ได้แต่เฝ้ารอให้หน่วยงานมาดูแลอย่างจริงจัง
นายอำนวย สุวมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย รับเรื่องได้ให้ข้อมูลและชี้แจงกับทีมงานศูนย์ฯ ว่า ทาง อบต.ไร่น้อย มีงบประมาณในการซ่อมบำรุงแล้ว รอเสนอเรื่องเข้าประชุมและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด