หมวด

ขยายเครือข่ายคนทำดี จัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจันทบุรี

ข่าวและเหตุการณ์
146 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง จัดโครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรีขึ้น ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงาน มีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี, นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทุบรี, พันตำรวจเอก ณพล นามนารถ ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จังหวัดจันทบุรี และนางสุภาภร นิยมกิจ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี

การจัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงทุกเหตุเดือดร้อน สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันในการปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมทั้งเป็นกำลังสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างปลอดภัย ภายในงานมีอาสาเข้าอบรม 329 คน ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันพร้อมนามเรียกขาน เพื่อใช้ในการประสานความช่วยเหลือทันทีที่เกิดเหตุในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมการอบรมอาสาให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ คือการแสดงถึงเจตนารมย์ของร่วมด้วยช่วยกัน ที่พร้อมเดินหน้าดูแลสังคมอย่างไม่หยุดนิ่ง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด