หมวด

กลุ่มคนทำดีช่วยเหลือสังคม ร่วมด้วยช่วยกันฐานเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวและเหตุการณ์
65 views

คำว่าจิตอาสา คืองานที่เสียสละและไม่มีสิ่งตอบแทน แต่ทำไมเรายังคงเห็นภาพของอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน เดินหน้าดูแลสังคมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จุดเริ่มต้น ความตั้งใจและแรงผลักดันในการช่วยเหลือประชาชนของพวกเค้าคืออะไร วันนี้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีอีกหนึ่งฐานปฏิบัติการมาร่วมพูดคุยกัน กับ ร่วมด้วยช่วยกันฐานเฉลิมพระเกียรติ ทีมงานศูนย์ฯ ได้ร่วมพูดคุยกับนายสมมาศเสือใหญ่ รหัสร่วมด้วยช่วยกันเฉลิมพระเกียรติ 01 หัวหน้าฐานพร้อมตัวแทนสมาชิกฐาน เพื่อทราบถึงที่มาที่ไปของการรวมกลุ่มกันทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และแน่นอนว่าสังคมไทยจะน่าอยู่ได้เราทุกคนต้องร่วมมือกัน พี่อาสาร่วมด้วยช่วยกันฐานเฉลิมพระเกียรติ จึงมีเสียงเชิญชวนให้คนไทยทุกคน มาร่วมกันส่งต่อน้ำใจให้ผู้ที่เดือดร้อน เพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้น

  ด้วยจำนวนอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันที่กระจายทั่วทุกพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 

ประชาชนจึงอุ่นใจและความมั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดเหตุเดือดร้อนจิตอาสาทุกนายพร้อมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพียงแจ้งผ่านทางสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด