หมวด

ชาวนาพลิกวิกฤตเลี้ยงปลาในโอ่งแดงใช้น้ำน้อยสร้างรายได้ดี

ข่าวและเหตุการณ์
29K views

เกษตรกรชาวนาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหลังประสบภัยแล้งหันมาเลี้ยงปลาในโอ่งแดงใช้น้ำน้อยสร้างรายได้ดี

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด