หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ประมาทถึงตาย! โค้งคลองหนองบัว ถนนอุบล-ตระการ (จากศูนย์ฯอุบลราชธานี)

ข่าวและเหตุการณ์
90 views

ถนนอุบล-ตระการ หรือถนนทางหลวงหมายเลข 2050 ถือเป็นถนนสายหลักที่มีประชาชนใช้ทางเป็นจำนวนมาก แต่บางครั้งการขับขี่ที่ไม่ชำนาญทาง รวมทั้งการใช้ความเร็วเกินกำหนด เมื่อผู้ขับขี่ผ่านมาถึงช่วงกิโลเมตรที่ 36 หรือ โค้งคลองหนองบัว จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นประจำ จากการตรวจสอบของทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี หลังได้ทราบข้อมูลจาก ชาวบ้านบ้านเซเป็ด ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ว่าโค้งคลองหนองบัว เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงอันตราย ทีมงานกลับไม่พบป้ายแจ้งเตือน ไฟฟ้าส่องสว่าง รวมทั้งบางช่วงต้นไม้ริมถนนยังบดบังทัศนวิสัยมองทางไม่ชัด จากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โค้งคลองหนองบัว เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจริงมีทั้งเจ็บและตาย กลางคืนจะมืดมากเพราะไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ต้นไม้ก็ยังบดบังทาง อยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางนี้

   นายสมโภช แนวจำปา หัวหน้าหมวดทางหลวงวนารมย์  แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ ให้ข้อมูลกับทีมงานศูนย์ฯ หลังทีมงานเข้าชี้แจงถึงปัญหาและขอคำตอบ ในการจัดการแก้ไข  โดยจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ ทำการติดตั้งป้ายเตือนเพิ่ม ตัดต้นไม้ริมถนน และเสนอขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 

จุดเสี่ยงจุดอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกที่การไม่ประมาทและศึกษาเส้นทางทุกครั้งจะช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างปลอดภัย โดยพบเห็นจุดเสี่ยง แจ้งเหตุ หรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร 1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด