หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

แล้งจัด...ชาวอำเภอพานเดือดร้อนน้ำประปาไหลอ่อน (จากศูนย์ฯ เชียงราย)

ข่าวและเหตุการณ์
84 views

ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ติดตามปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน น้ำไม่พอใช้ของชาวบ้าน คุณนราธิป หนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ข้อมูลว่าน้ำประปาไหลขึ้นไม่ถึงชั้นสองของบ้าน อาบน้ำซักผ้า น้ำก็ไม่เพียงพอต้องสำรองน้ำใส่ถังไว้ใช้ เช่นเดียวกับชาวบ้านที่อาศัยห้องเช่าก็ใช้น้ำได้ที่ชั้นล่างเท่านั้น นายนิมิตร นายนิมิตร ปิ่นธานี ผู้จัดการสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน ให้ข้อมูลหลังได้ทราบถึงปัญหาว่า น้ำประปาไหลอ่อนเพราะปริมาณน้ำดิบในบ่อพัก เหลือน้อยจึงต้องลดแรงดันน้ำลง ส่วนปัญหาที่แท้จริงมาจากน้ำในเขื่อนแม่สรวยเหลือน้อย โครงการชลประทานแม่ลาวจึงเหลือน้ำไม่เพียงพอที่จะปล่อยออกมา จึงเดินหน้าขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อขอน้ำจากฝายเจ้าวอในพื้นที่ป่าของหมู่บ้านดงนคร หมู่ 10 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งน้ำค่อนข้างสมบูรณ์มาใช้ก่อน โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มารับเรื่อง ล่าสุดทางจังหวัดเชียงรายโดยคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดำเนินการปล่อยน้ำเข้าสู่บ่อพักของประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน จึงช่วยแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อนได้ระดับหนึ่ง เพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้ง การใช้น้ำอย่างประหยัดจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยทุกความเดือดร้อน ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันพร้อมเป็นสื่อกลางประสานการช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน 1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด