หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

รอต่อไป ถนนพังหน่วยงานไม่ดูแลชาวบ้านเดือดร้อนหนัก (จากศูนย์ฯ ขอนแก่น)

ข่าวและเหตุการณ์
72 views

แม้จะได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมไปแล้วราว 100 เมตร แต่ถนนทางเข้าหมู่บ้านโนนดู่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ยังคงชำรุดเสียหายกว่าอีก 500 เมตร ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านกว่า 10 หมู่บ้าน เพราะเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางร่วมกัน โดยล่าสุดแม้สภาพถนนที่ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ได้ลงตรวจสอบหลังได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านโนนดู่ หมู่ 5 พบว่าในส่วนที่ไม่ได้รับการซ่อมแซม ทางเทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้นำรถมาไถปรับสภาพให้ดีขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แต่ไม่นานนักก็จะกลับมาเป็นหลุมเป็นบ่ออีก ยิ่งช่วงฝนตกจะมีน้ำขังทำให้ชาวบ้านเดินทางได้ลำบาก จากการพูดคุยกับนายราเชนทร์ จันทร์หัวโทน นายช่างโยธาเทศบาลตำบลกุดกว้าง ทราบว่าทางเทศบาลตำบลกุดกว้างได้ปรับปรุงเชื่อมต่อจากถนนคอนกรีตหมู่บ้านอีก 100 เมตร แต่จะเหลือระยะทางอีกประมาณ 500 เมตร ที่ไม่ได้ดำเนินการซ่อมเนื่องจากงบประมาณไม่มี โดยถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น
สำหรับความคืบหน้าทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจะติดตาม ทวงถามและนำมาแจ้งให้ได้ทราบอีกครั้ง โดยทุกการเดินทางควรใช้ความระมัดระวัง ยิ่งถนนมีสภาพชำรุดยิ่งต้องไม่ประมาท ทั้งนี้หากมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน โทร 1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด