หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ชื่นชมหน่วยงานเร่งดูแลปัญหาลดผลกระทบชุมชน

ข่าวและเหตุการณ์
64 views

จากการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองพลับพลา บริเวณชุมชนพลับพลา ซอยรามคำแหง 21 ที่ยังไม่แล้วเสร็จทำให้บางส่วนยังเก็บงานไม่เรียบร้อย ขณะที่บางส่วนยังมีการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน โดยแนวก่อสร้างยังติดกับพื้นที่ด้านหลังสำนักงานร่วมด้วยช่วยกัน เมื่อมีการประสานไปยังสำนักงานเขตวังทองหลางเจ้าของพื้นที่ โดย ดร.เกศราภรณ์ สัตยาชัย ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง , สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร เจ้าของโครงการ รวมทั้งผู้รับเหมา จึงได้ลงพื้นที่ติดตามงานทันที หลังเสร็จจากการหารือทำความเข้าใจกับชาวบ้าน โดยยืนยันว่าพร้อมส่งมอบพื้นที่ภายในสิ้นเดือน พ.ค. 2559 ทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง รวมทั้งสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างจริงจัง ซึ่งโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองพลับพลา จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตวังทองหลาง แก้ไขปัญหาดินริมตลิ่งพังทลาย และแก้ไขทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัย มาร่วมเป็นหูเป็นหาสอดส่องดูแลสร้างสังคมให้น่าอยู่ พบเห็นความเดือดร้อน จุดเสี่ยงจุดอันตรายโทรสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด