หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

บ่อขยะล้นก่อมลพิษมากกว่า 5 ปี ชาวบ้านวอนหน่วยงานเร่งจัดการ (จากศูนย์ฯ ชุมพร)

ข่าวและเหตุการณ์
138 views

แม้บ่อขยะในพื้นที่ตำบลหาดพันไกลเมืองชุมพรจะมีขนาดใหญ่กว่า 90 ไร่ แต่ด้วยปริมาณขยะนับร้อยตันต่อวันจากหลากหลายพื้นที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งจากบ้านเรือนประชาชน ที่ถูกขนย้ายนำมาทิ้งที่นี่ ทำให้บ่อขยะแห่งนี้มีขยะมากเกินกว่าที่จะรองรับได้ซึ่งปัญหานี้เป็นมานานมากกว่า 5 ปี
ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะในพื้นที่ตำบลหาดพันไกล และได้รับการยืนยันจากชาวบ้านว่า บ่อขยะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านบ้านเขากล้วย หมู่ที่ 10 และชุมชนโดยรอบมานานแล้ว ทั้งกลิ่นเหม็น อันตรายจากสารพิษ ขยะที่ปลิวกระจายออกมาข้างนอก รวมทั้งน้ำเสียที่ไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติจนไม่สามารถใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ เคยยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานแต่ก็ไม่มีการแก้ไขจัดการ
ทีมงานศูนยฯ จึงสอบถามไปยังนายประเสริฐ วัดนครใหญ่ กำนันตำบลหาดพันไกร ได้ทราบความคืบหน้าว่ามีการประชุมกับคณะกรรมการระดับจังหวัดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2559 ที่ผ่านมา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในที่ประชุม ได้ข้อสรุปถึงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่โดยมีเงื่อนไขร่วมกันกับภาครัฐและภาคประชาชน สอดคล้องกับข้อมูลจากนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพร ที่บอกผ่านทีมงานศูนย์ฯว่า ข้อเสนอได้ผ่านที่ประชุมในสภาไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว นับเป็นข่าวดีสำหรับชาวตำบลหาดพันไกล ซึ่งจากนี้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจะติดตามนำความคืบหน้ามาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ยังมีความเดือดร้อนในอีกหลายพื้นที่ ต้องการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือประสานมาได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร 1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด