หมวด

กลุ่มคนทำดีช่วยเหลือสังคม ร่วมด้วยช่วยกันฐานสวนหลวง

ข่าวและเหตุการณ์
57 views

คำว่าจิตอาสา คืองานที่เสียสละและไม่มีสิ่งตอบแทน แต่ทำไมเรายังคงเห็นภาพของอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน เดินหน้าดูแลสังคมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จุดเริ่มต้น ความตั้งใจและแรงผลักดันในการช่วยเหลือประชาชนของ ฐานร่วมด้วยช่วยกันสวนหลวง ทีมงานศูนย์ร่วมด้วยช่วยกัน ได้ร่วมพูดคุยกับนายสุลัยมาน เผือกผ่อง รหัสร่วมด้วยช่วยกันสวนหลวง 01 ผู้อำนวยการฐานพร้อมตัวแทนสมาชิกฐาน เพื่อทราบถึงที่มาที่ไปของการรวมกลุ่มกันทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม พร้อมช่วยเหลือสังคมอย่างไม่ย่อท้อแม้ประชาชนบางคนยังไม่เข้าใจถึงการทำงานจิตอาสา รวมไปถึงการทำงานของฐานกับร่วมด้วยช่วยกัน และแน่นอนว่าสังคมไทยจะน่าอยู่ได้ถ้าเราทุกคนร่วมมือกัน

ด้วยจำนวนอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันที่กระจายทั่วทุกพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ประชาชนจึงอุ่นใจและความมั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดเหตุเดือดร้อนจิตอาสาทุกนายพร้อมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพียงแจ้งผ่านทางสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด