หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ถนนบ้านสร้างเม็ก-หนองฝาง น้ำท่วมซ้ำซาก วอนหน่วยงานแก้ไข (จากศูนย์ฯอุบลราชธานี)

ข่าวและเหตุการณ์
106 views

ถนนระหว่างบ้านสร้างเม็กกับบ้านหนองฝาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไม่เคยมีปัญหาน้ำท่วมขังสูง จนกระทั่งช่วงฤดูฝน 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ กลับประสบปัญหาน้ำท่วมขังเอ่อล้นถนนนานกว่าครึ่งเดือน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างมาก จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าถนนระหว่างบ้านสร้างเม็กกับบ้านหนองฝาง เป็นถนนดินลูกรังยาว 1 กิโลเมตร และมีลำห้วยตองแวดไหลผ่าน ชาวบ้านหนองฝาง กล่าวว่า ช่วงที่น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถผ่านได้หากต้องไปทำธุระที่อำเภอวารินชำราบ ต้องใช้เรือในการเดินทางโดยขึ้นที่บ้านสร้างเม็ก นายไพบูลย์ ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ชี้แจงว่ารับทราบถึงปัญหาของชาวบ้านแล้ว ปี 2559 นี้ ทาง อบต.ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 กองทัพไทย ดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำห้วยตองแวด รวมทั้งขุดวางท่อระบายน้ำ เพื่อช่วยให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น เช่นเดียวกับถนนลูกรัง ที่จะปรับปรุงให้เป็นถนนคอนกรีต รวมระยะทางประมาณ 800 เมตร

    หากประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันพร้อมดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางสายด่วน 1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด