หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ประสานหน่วยงาน ส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวยากไร้ (จากศูนย์ฯ ชุมพร)

ข่าวและเหตุการณ์
197 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ได้รับข้อมูลว่ามีครอบครัวยากไร้ รายได้น้อย ไม่มีบ้านต้องอาศัพเพิงพักชั่วคราวในพื้นที่ ม.8 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ พบนางสาวอารมย์ แสงจันทร์ อาศัยอยู่กับลูกอีก 3 คน ในเพิงไม้ใกล้พัง ซึ่งเด็กชายธนา แสงจันทร์ อายุ 13 ปี บุตรชายคนโต ไม่มีใบสูติบัตร ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จึงไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและไม่ได้เรียนหนังสือ ทีมงานศูนย์ฯ จึงประสานไปยังนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอ ปะทิว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใจบุญหรือหน่วยงานต่างๆ เข้าช่วยเหลือในเรื่องความเป็นอยู่อย่างจริงจัง จากนั้นไม่นานการช่วยเหลือก็เกิดขึ้น เมื่อทีมงานศูนย์ฯ ลงพื้นที่ร่วมกับนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอปะทิว,นายชัชวาล จิตรภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช และนายประชุม ชาญพลรบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลเขาไชยราช ส่งมอบบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช มีชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันสร้างให้กับนางสาวอารมย์ แสงจันทร์ และลูกๆ รวมทั้งมอบทะเบียนบ้าน สามารถรับสิทธิขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างครบถ้วน เช่นเดียวกับเด็กชายธนา แสงจันทร์ ที่ได้เข้าเรียนพื้นฐานในชั้นประถมปีที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย
ยังมีประชาชนอีกหลายพื้นที่ที่รอคอยความช่วยเหลือ ดังนั้นหากพบเห็นความเดือดร้อน ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันพร้อมเป็นสื่อกลางประสานการช่วยเหลือ เพียงแจ้งผ่านทางสายด่วน 1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด