หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

จัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าเร่-แผงลอยหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (จากศูนย์ฯ นครศรีธรรมราช)

ข่าวและเหตุการณ์
457 views

กลายเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเร่งด่วน ในการเข้ามาจัดระเบียบการค้าขายภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและโดยรอบ หลังมีพ่อค้าแม่ค้าขาจรนำดอกไม้ และสินค้าอื่นๆ เข้ามาขาย รวมทั้งยังตั้งแผงลอยข้างกำแพงวัด สร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์สินค้าพื้นเมืองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ได้รับอนุญาติค้าขายอย่างถูกต้อง ที่สำคัญมีการนำอาหารนกมาขาย ทำให้นกจำนวนมากมารวมตัวกันสร้างความสกปรกไปทั่ว ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทราบปัญหาจาก นางวิลาศ ชูสงค์ แม่ค้าในศูนย์สินค้าพื้นเมือง จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ และได้รับการยืนยันจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าภายในศูนย์สินค้าพื้นเมืองเป็นเสียงเดียวกันว่าเดือดร้อนมากเพราะมีการขายสินค้าซ้ำซ้อนโดยไม่มีการขออนุญาต ส่วนนกที่มีจำนวนมากได้สร้างความสกปรกไปทั่วทั้งโรงอาหารและบริเวณสำคัญของวัด สอบถามไปยังนายประดิษฐ์ ศรีสงคราม รองผู้จัดผลประโยชน์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้รับคำตอบว่า ได้ประชุมขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกที่ 41 และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการจัดระเบียบพ่อค้า-แม้ค้า รวมทั้งจัดทำป้ายห้ามให้อาหารนก เพื่อลดปริมาณนกให้น้อยลง
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นับเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นปูชนียสถานสำคัญอันเป็นที่เคารพรักของชาวนครศรีธรรมราชและเหล่าพุทธศาสนิกชน ดังนั้นปัญหาการจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้า ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมกันดูแล ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันพร้อมเป็นสื่อกลางประสานการช่วยเหลือ โดยแจ้งได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร 1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด