หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ร่วมด้วยฯ ประสานหน่วยงานเร่งจัดระเบียบเสาไฟฟ้า (จากศูนย์ฯ เชียงราย)

ข่าวและเหตุการณ์
103 views

รับแจ้งจากอาสาร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย 010 มีสายต่างๆบนเสาไฟฟ้าบริเวณแยก รพช. ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ห้อยระโยงระยาง ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด จ.เชียงราย จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยสภาพที่เห็นมีสายต่างๆ ถูกปล่อยทิ้งไว้ยุ่งเหยิง แม้จะมีร่องรอยมัดจัดเก็บ แต่ก็มีหลายเส้นหย่อนและขาดห้อยลงมา จากการสอบถามข้อมูลเคยมีชาวบ้านได้รับอันตรายจากสายต่างๆเหล่านี้ จึงนำถุงพลาสติกและเชือกฟางไปติดไว้เป็นจุดสังเกตุไม่ให้เข้าใกล้ นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ หัวหน้าชุดปฎิบัติการสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย 010 ที่ร่วมตรวจสอบพร้อมอาสาร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย 015 และลูกชุดสมาคม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดนี่อยู่ใกล้ทางเข้าออกของสมาคมสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย จึงได้เห็นสายต่างๆ ถูกปล่อยทิ้งไว้แบบนี้มานานร่วมปีแต่ก็ไม่มีหน่วยงานเข้ามาแก้ไข เกรงว่าหากมีลมพัดแรงสายอาจจะขาดหล่นกีดขวางการจราจรเป็นอันตรายได้ ทีมงานศูนย์ฯ จึงประสานไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย รับเรื่องและนำรายงานต่อ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เพื่อหาทางแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งจากนี้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จะเร่งติดตามและนำความคืบหน้ามารายงานให้ทราบอีกครั้ง พบเห็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดได้ และที่สำคัญร่วมแจ้งเตือนมาได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน โทร 1677 เพื่อสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด