หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัวอาสาร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย 051 (จากศูนย์ฯ เชียงราย)

ข่าวและเหตุการณ์
113 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงราย เปิดตัวอาสาร่วมด้วยเชียงราย 051 นายนิกรชัย ภพลือชัย หัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติ จ.เชียงราย ด้วยจุดเริ่มต้นที่ชื่นชอบการเล่นวิทยุสื่อสาร จึงรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนๆ 20 กว่าคน นำสิ่งของไปบริจาคให้กับคนยากไร้ รวมทั้งแจ้งเตือนข่าวสารเหตุร้ายและภัยพิบัตต่างๆ ให้กับชาวบ้าน ปัจจุบันอาสาร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย 051 ยังคงเดินหน้าทำงานจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในฐานะหัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติ จ.เชียงราย ซึ่งมีสมาชิก 1,522 คน กระจายครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ การทำงานจะใช้วิทยุสื่อสารเป็นหลัก ประสานกับทางราชการและเครือข่ายในพื้นที่เมื่อมีเหตุร้ายหรือภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้น รวมทั้งยังเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันทีที่มีเหตุ

     และนี่ก็คืออีกหนึ่งจิตอาสาคนทำดี เป็นแบบอย่างให้เราทุกคนเริ่มต้นทำความดีแบ่งปันน้ำใจให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน โดยมีสายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร 1677 เป็นสื่อกลางประสานการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด