หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

บิ๊กตู่ สัญจร ร้อยเอ็ด โชว์ลีลา ม่วนซื่น

ข่าวและเหตุการณ์
4.7K views

มติชนทีวี
"บิ๊กตู่" หอบคณะลงร้อยเอ็ด ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ฟังบรรยายการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในจังหวัด เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม ที่ฝูงเครื่องบิน กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ขส.ทบ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พร้อมคณะ อาทิ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากฝูงเครื่องบินกองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก ไปจ.ร้อยเอ็ดเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จ.ร้อยเอ็ด โดยทางจังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดล "ร้อยเอ็ด 4.101" เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจของจังหวัด จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ พร้อมพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด