หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอาสาร่วมด้วยช่วยกันบุรีรัมย์ เกาะ12 ทำดีไม่หวังสิ่งตอบแทน (จากศูนย์ฯ นครราชสีมา)

ข่าวและเหตุการณ์
181 views

จากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบนถนนสายโชคชัย-เดชอุดม ถนนสาย 24 รวมทั้งจำนวนชุมชนในพื้นที่กว่า 18 ชุมชน ที่หน่วยงานภาครัฐอาจดูแลไม่ทั่วถึง ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นการรวมตัวกันของกลุ่มจิตอาสาเยาวชนรุ่นใหม่ในชื่อกลุ่มกู้ภัยเกาะ 12 ซึ่งได้ร่วมเป็นเครือข่ายอาสาร่วมด้วยช่วยกันบุรีรัมย์เกาะ 12 ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่พูดคุยกับนายสุพิศ คิดรอบ อาสาร่วมด้วยช่วยกันโคราช 130 และประธานสมาคมหนองกี่ กู้ภัยเกาะ12 ทราบว่านอกจากงานกู้ชีพกู้ภัยแล้ว สมาชิกกว่า 40 คนยังรวมตัวกันจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ปลูกป่า สร้างฝาย ช่วยเหลือเหตุน้ำท่วม รวมไปถึงการประกอบหีบศพสำหรับผู้ยากไร้ สมาชิกส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนแต่เลือกใช้เวลาว่างมาทำงานจิตอาสา กลุ่มกู้ภัยเกาะ 12 จึงนับเป็นแบบอย่างที่ดีในการเริ่มต้นทำความดีดูแลสังคม โดยมีสายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร 1677 เป็นสื่อกลางประสานการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด