หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ตัดโควตาผู้ค้ารายย่อยขายเกินราคา 165 ราย

ข่าวและเหตุการณ์
224 views

มติชน สมาร์ท บิซ 1 ก.ย. 2559 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเผย ตัดโควตาผู้ค้ารายย่อยขายเกินราคา 165 ราย และอยู่ระหว่างตรวจสอบอีกหลายร้อยราย พร้อมปรับลดเวลารับสลากลงเหลือ 3 วัน และลดสลากจอง แก้ปัญหาสลากรวมชุด

พันโทหนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมตณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ตัดโควตาผู้ค้ารายย่อยที่ขายสลากเกินราคาใบละ 80 บาท รวม 165 ราย แยกเป็นผู้ค้าในระบบโควตา 152 ราย และผู้ค้าระบบจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย 13 ราย นอกจากนี้ยังมีรายชื่อที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกหลายร้อยราย ส่วนกรณีองค์กรที่รับโควตาไปขาย พบว่ามีสมาชิกขายเกินราคา 35 ราย จะมีการส่งหนังสือเตือนแจ้งไปยังองค์กรต่างๆ หากมีการตรวจพบสลากขององค์กรนี้ขายเกินราคา 3 ครั้ง จะถูกตัดโควตาเช่นกัน

นอกจากนี้ สำนักงานสลากยังจะมีการตรวจสอบสลากในระบบโควตา ที่มีอยู่ 28 ล้านฉบับคู่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดการรวมชุดแล้วไปขายเกินราคา หากเป็นผู้แทนรายย่อยรับสลากไปแล้วไม่ขายเองจะตัดโควตาทันที แต่หากเป็นสมาคม มูลนิธิ และในส่วนของโควตาต่างจังหวัด หากตรวจพบจะมีการแจ้งเตือนก่อน 2 ครั้ง ถ้าพบความผิดครั้งที่ 3 จะแจ้งตัดโควตาในส่วนที่มีการขายเกินราคาทันที โดยในวันที่ 13 กันยายนนี้ จะเชิญผู้แทนสมาคม มูลนิธิที่ได้รับโควตา เกิน 50 เล่ม จำนวน 98 องค์กร ให้มารับทราบข้อมูลในแนวทางนี้ ซึ่งมูลนิธีที่ขายเกินราคาจะมีผลต่อการพิจารณาต่อสัญญาในเดือนธันวาคมนี้

นอกจากการ ยังมีมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาด้วยการปรับระบบซื้อจอง เพื่อทำให้การรวมชุดทำได้ยากขึ้น ทั้งการปรับลดสลากจอง และปรับเพิ่มสลากซื้อ เพราะสลากจองจะมีเวลาในการรับสลากนานกว่าสลากซื้อ ทำให้มีการรวมชุดได้ง่าย ปัจจุบันมีสลากซื้อประมาณ 1 แสนเล่ม และมีสลากจองจำนวน 2.3 แสนเล่ม รวมถึงจะมีการปรับลดเวลาการรับสลาก จากปกติจะมีการเวลาการรับสลากรวมกัน 5 วัน ลดเหลือ 3 วัน คือ วันก่อนออกสลาก 1 วัน วันออกสลาก 1 วัน และหลังสลากออก 1 วัน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด