หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ถอดถอน “สุกำพล” 159 ต่อ 27 ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

ข่าวและเหตุการณ์
5.5K views

มติชนทีวี การเมือง เมื่อเวลา 1120 น. วันที่ 16 ก.ย. 2559 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาการลงมติถอดถอน พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรมว.กลาโหม ออกจากตำแหน่ง กรณีแทรกแซงการทำงานก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติราชการในการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งส่อว่าจงใจในการใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 268 ประกอบมาตรา 266 (1) และ (2) รวมถึง และขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2551 ข้อ 15 โดยเป็นการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ถูกถอดถอนจะต้องมีคะแนนเสียงถอดถอนไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจำนวนสมาชิก สนช.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คือ 217 คน หรือ 131 เสียง โดยผลการลงมติถอดถอนด้วยคะแนน 159 คะแนน ไม่ถอดถอน 27 คะแนนบัตรเสีย ไม่ออกเสียง 1 บัตรเสีย 1 รวมผู้มาลงคะแนน 188 คน ทั้งนี้ ผลการลงมติถอดถอนดังกล่าว ส่งผลให้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี โดยห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือรับตำแหน่งทางราชการ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด