หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

รับน้องสร้างสรรค์!เอาอย่าง 'จันทรเกษม" ทุกปีรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมลอกคลอง-บำเพ็ญประโยชน์

ข่าวและเหตุการณ์
25K views

ปฏิสัมพันธ์ฉันพี่น้องตีฆ้องร้องป่าวประกาศก้อง "เราจักร่วมกันทำความดี" วิถีประเพณี "การรับน้อง" เช่นนี้จะมีสักกี่ที่สถานดลบันดาลให้เกิดการเพาะบ่ม "พฤติกรรมและจิตใจ" ให้พวกเขาเหล่า "ปัญญาชน" ได้แบกขนวิชาความรู้จากรั้วมหา'ลัยควบคู่การเติบใหญ่ใต้ร่มเงา "จิตสาธารณประโยชน์"

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด