หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

จุดกลับรถ ไม่มีไหล่ทาง เกิดเหตุบ่อยครั้ง

ข่าวและเหตุการณ์
282 views

ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดกลับรถบริเวณป้อมตำรวจสำนักขัน หลักกิโลเมตร 326 บนถนนทางหลวง หมายเลข 41 สาย อ.ทุ่งสง-อ.ชะอวด ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช สังเกตเห็นว่ารถที่มากลับรถจะไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่ให้พักรอ ซึ่งรถจะเข้าเลนของทางหลักทันที ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นายชัยณรงค์ เรืองจักนรา เจ้าหน้าที่มูลนิธิในพื้นที่ ให้ข้อมูลว่า ถนนเส้นนี้มีผู้ใช้ทางจำนวนมาก ยิ่งบริเวณจุดกลับรถจุดนี้นอกจากไม่มีไหล่ทางให้พักรถแล้ว ไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนยังไม่เพียงพอ นายธีระยุทธ ทองชู ผู้ใช้ทางเป็นประจำฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยจัดทำเลนพักรถและเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง จะช่วยลดอุบัติเหตุให้น้อยลงได้ ทีมงานศูนย์ฯ สอบถามไปยัง นายศรากร หนูเอก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง(ฝ่ายปฏิบัติการ) แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) สำนักงานทางหลวงที่ 16 แจ้งว่าจากที่เจ้าหน้าที่ลงสำรวจไม่สามารถทำไหล่ทางได้ แต่จะใช้การติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเพื่อการมองเห็นชัดเจนขึ้น ส่วนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมจะเร่งตั้งในงบประมาณปี 2561 ซึ่งหากดำเนินการทุกอย่างแต่ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จะปิดให้เฉพาะรถเล็กและสี่ล้อกลับรถเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่ผ่านไปยังถนน สาย อ.ทุ่งสง-อ.ชะอวด ช่วงหลักกิโลมเตร 326 ต้องใช้ความระมัดระวังให้มาก ที่สำคัญหากพบเห็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่ต่างๆ ร่วมแจ้งเตือนมาได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร 1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด