หมวด

คืบหน้าจุดเสี่ยงสี่แยกโสรยา เตรียมดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว (จากศูนย์ฯ นครศรีธรรมราช)

ข่าวและเหตุการณ์
309 views

หลังจาก ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอถึงอันตรายของสี่แยกโสรยา อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ เนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ป้ายแจ้งเตือน และไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ โดยประสานความเดือดร้อนไปยังแขวงทางหลวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1

ล่าสุดทีมงานศูนย์ฯ เข้าพบนายปรีชา วิเศษสิทธิ์ ผู้อำนวยการฯ ทราบความคืบหน้าว่า ได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยโดยจะติดตั้งป้ายจราจรก่อนถึงแยก ตีเส้นจราจรบนพื้นถนนให้เห็นเด่นชัด แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 15 ธ.ค. 2559 และไฟฟ้าส่องสว่างรวมทั้งตรวจซ่อมไฟฟ้าในจุดที่ชำรุดจะอยู่ในงบประมาณปี 2560 ขณะที่สัญญาณไฟจราจรไม่สามารถติดตั้งได้เนื่องจากปริมาณรถไม่ถึงเกณฑ์ 3,000 คันต่อวัน ผู้ที่เดินทางผ่านสี่แยกโสรยา อ.เชียรใหญ่ ต้องใช้ความระมัดระวังให้มาก ทั้งนี้ หากหน่วยงานเข้ามาดำเนินการจนเสร็จเรียบร้อยจำนวนอุบัติเหตุจะลดน้อยลงอย่างแน่นอน ผู้ประสบเหตุ ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร 1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด