หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพูดคุยกับประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯ

ข่าวและเหตุการณ์
12K views

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพูดคุยกับประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯ ทรงพระกันเองมาก ที่มา : Facebook Daraneenute Pasutanavin

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด