หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ทำบ่อปลาผสมผสาน 'เกษตรพอเพียง' สร้างรายได้แบบยั่งยืน

ข่าวและเหตุการณ์
74K views

'เกษตรพอเพียง' เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนในเรื่องความเป็นอยู่ มีพระราชดำรัสแนวทางให้ทุกคนอยู่อย่างพอเพียง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย พออยู่พอกิน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด