หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ชาวเมืองคอนเดือดร้อน ฝายทำน้ำท่วมขัง (จากศูนย์ฯ นครศรีธรรมราช)

ข่าวและเหตุการณ์
352 views

ในช่วงฤดูแล้งฝายมีชีวิต ริมคลองป่าเหล้า-หน้าเมือง จะช่วยเก็บกักน้ำให้ประชาชนมีกินมีใช้ แต่พอเข้าสู่ฤดูฝนน้ำระบายลงคลองไม่สะดวก น้ำจึงเอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ไม่นานน้ำก็เน่าเสียและเป็นแหล่งกำเนิดยุง ส่งผลให้ไก่ของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ล้มตาย ซึ่งฝายมีชีวิตจะมีตลอดแนวลำคลองหลายจุด ตั้งแต่ในพื้นที่ ต.มะม่วงสองต้น หลังวัดโคกธาตุ หน้าโรงเรียนนานาชาติ และข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด นายวัชชิระ ลิ่มตระกูล อดีตประธานชุมชนลูกแม่อ่างทอง แจ้งว่าตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประสานไปยังสำนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทราบว่าทางจังหวัดได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 8 พ.ย.2559 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ล่าสุด นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้เข้าร่วมประชุม มีมติให้ปรับลดระดับฝายมีชีวิต 6 จุดในเขตเทศบาล ให้ต่ำลงประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้น้ำะบายออกจากตัวเมืองได้สะดวกขึ้นเช่นเดียวกับการแบ่งโซนติดเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ การสร้างประตูระบายน้ำและทำพื้นที่แก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว ที่สำคัญที่สุดประชาชนทั้งสองฝั่งคลองต้องหยุดการทิ้ง ขยะลงแม่น้ำลำคลอง เพื่อความสะอาดและป้องกันการการกีดขวางทางน้ำ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด