หมวด

บรรยากาศ ผู้ร่วมวาดภาพ ในกิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยศิลปกร .mp4

ข่าวและเหตุการณ์
260 views

บรรยากาศ ผู้ร่วมวาดภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช และวงออร์เคสตร้าบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในกิจกรรม ที่ บริเวณลานอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ภายในมหาวิทยาลัยศิลปกร ท่าพระจันทร์

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด