หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ชื่มชม! น้องๆจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อหลวง

ข่าวและเหตุการณ์
301 views

ภาพของน้องนักเรียนและน้องๆ นักศึกษา ที่เป็นจิตอาสา ติดป้ายถือถุงเดินเก็บขยะรอบพระบรมมหาราชวัง และรอบท้องสนามหลวง ซึ่งพบเห็นได้เป็นประจำทุกวัน ซึ่งได้ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาที่ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝ่ายจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการแบ่งหน้าที่ ช่วยดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่พระบรมมหาราชวัง และรอบท้องสนามหลวง น้องๆจิตอาสาเหล่านี้ปฏิบัติภารกิจด้วยใจ เพื่อถวายพ่อหลวง สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ด้วยการเก็บขยะและคัดแยกขยะได้ที่ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝ่ายจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม แล้ว ยังมีจุดรับสมัครจิตอาสาอีกหลายจุดซึ่งสามารถสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไปถึงกองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร หรือสอบถามได้ที่จุดร่วมด้วยช่วยกันบริการประชาชน ภายในสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด