หมวด

กำนันรวมกลุ่มชาวบ้านปลูก 'กล้วยไม้' สร้างรายได้สู่ชุมชน

ข่าวและเหตุการณ์
152K views

วันนี้ MThai News ในช่วง 'เกษตรสร้างรายได้' ของพาทุนท่านไปพบกับการปลูก 'กล้วยไม้' เพื่อสร้างรายได้ แน่นอนว่ากล้วยไม้นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเกษตรกรไทย เนื่องจากมีการเพาะเลี้ยงกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด