หมวด

จากศิริราชถึงสวนจิตรลดา - ในหลวงรัชกาลที่ 9

ข่าวและเหตุการณ์
17K views

ครั้งแรกที่จะได้เห็นภาพวีดิทัศน์ชุดนี้ความยาวเต็ม 14.56 นาที ซึ่งเก็บรักษามากกว่า 21 ปี บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บันทึกภาพในวันที่ 26 มีนาคม 2538 เมื่อเสด็จฯ ออกจาก รพ.ศิริราชมาพระตำหนักจิตรลดารโหฐานหลังจากทรงหายจากพระประชวรด้วยปัญหาพระหทัย

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด