หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มคนหลากหลายทางเพศฝ่าลมฝนกันออกมาเดินขบวนในฮ่องกง

ข่าวและเหตุการณ์
96 views

กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT จำนวนหลายพันคนในฮ่องกง ฝ่าลมฝนกันออกมาเดินขบวน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ ที่ล่าช้ามาเป็นเวลานาน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด