หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เมืองคอนจัดบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าวและเหตุการณ์
114 views

ยังอยู่กันที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้มีการจัดบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด