หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ลงพื้นที่เชียงราย เปิดศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอดขยะ

ข่าวและเหตุการณ์
113 views

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เปิดศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอดขยะ และประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด