หมวด

ประชุม สนช. วาระพิเศษ

ข่าวและเหตุการณ์
117 views

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. รับทราบวาระพิเศษเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ตามที่คณะรัฐมนตรีส่งเรื่องมาแล้ว

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด