หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ทหารช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวลดต้นทุน

ข่าวและเหตุการณ์
250 views

หลายจังหวัดภาคเหนือ ยังคงจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ให้ชาวนานำผลผลิตมาขายแก่พ่อค้า หลังราคาข้าวตกต่ำ เช่นเดียวกับทหาร ในพื้นที่ต่างๆ ก็ยังคงออกช่วยเหลือชาวนาเกี่ยวข้าว เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวที่สูงถึงไร่ละ 900 ถึง 1,000 บาท เช่นในตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด