หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สภาล่างเนเธอร์แลนด์เห็นชอบห้ามสวมผ้าคลุมหน้า

ข่าวและเหตุการณ์
109 views

สภาผู้แทนราษฎรของเนเธอร์แลนด์ ลงมติสนับสนุนร่างกฎหมายห้ามสวมผ้าคลุมหน้าในสถานที่สาธารณะบางแห่ง ที่จำเป็นต้องระบุตัวตนของผู้คน รวมถึงอาคารของรัฐบาลและสถานที่บริการขนส่งสาธารณะ โรงเรียน และโรงพยาบาล

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด