หมวด

คนงานสนามบินในสหรัฐฯ หยุดงานประท้วง

ข่าวและเหตุการณ์
119 views

คนงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติ โอแฮร์ ในนครชิคาโก้ ของสหรัฐฯ หยุดงานประท้วงเมื่อวันอังคาร เพื่อเรียกร้องขอขึ้นค่าแรง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด