หมวด

ธ.ก.ส.ดีเดย์สินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือก

ข่าวและเหตุการณ์
101 views

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เริ่มดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามที่รัฐบาลอนุมัติเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้ว โดยขณะนี้มีชาวนาเข้าร่วมโครงการกี่ราย และมีความคืบหน้าอย่างไร เราไปติดตามจากรายงาน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด