หมวด

ทูลเชิญพระบรมฯขึ้นทรงราชย์วันนี้

ข่าวและเหตุการณ์
176 views

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นำประมุขทั้ง 3 ฝ่าย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ ในเวลา 18 นาฬิกา 30 นาที

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด